Корпоративне управління проектами за допомогою MS EPM

UA » Навчання » Корпоративне управління проектами за допомогою MS EPM 2013/2019

Поглиблений тренінг, що дозволяє на практичних прикладах пройти стадії управління проектом від початку до кінця в «живій» системі одноразової управління багатьма проектами. Сформувати і закріпити навички формування та мотивації команди проекту, базові навички і тонкощі планування, складання розкладу, формування резервів, аналізу обмежень, припущень і ризиків проекту. Професійно контролювати хід виконання проекту, опанувати техніками швидкого внесення змін до проекту. Вивчити основні принципи і освоїти техніку управління портфелем проектів (мультипроекта), методи контролю змін у проекті та взаємовпливу проектів друг на друга, оцінювати наявні резерви компанії і моделювати майбутні ситуації.

Отримувані навички:

 • Упорядкування динамічної моделі плану проекту в MS Project виходячи з природи проекту і організаційної структури компанії. Грамотна деталізація і техніка конструювання зв'язків завдань, призначення ресурсів і організація роботи з великими розкладами.
 • Формування резервів проекту і управління ними. Розрахунок гілок і ітерацій в розкладі та резервах проекту.
 • Планування ресурсів та вирівнювання завантаження на багатьох проектах.
 • Контроль ходу виконання проекту в MS EPM. Аналіз альтернатив, вибір і «введення» в активний проект коригувальних впливів, змін змісту (scope changes) з урахуванням його впливу на інші проекти.
 • Організація комунікацій і зберігання документів (формального і неформального «спілкування», формування звітності та ін.) в проекті.
 • Легка і швидка робота з інструментами корпоративної інформаційної системи управління проектами MS Project, MS Project WEB Access, MS SharePoint.

Теоретичні знання:

 • Загальної теорії управління проектами згідно PMBOOK®
 • Філософії і Підходів до планування, складання розкладів, моделювання динаміки та прогнозування поведінки динамічних моделей проекту
 • Оцінки і планування ризику проекту та формування управлінських резервів
 • Технік управління змінами в проектах і «підтримки» проекту в актуальному (реалістичному) стані.
 • Методів управління взаємним впливом проектів друг на друга. Обліку ресурсних обмежень, технік моделювання, аналізу та пошуку альтернатив.
 • Головних Цілей впровадження корпоративного управління проектами в організаціях.
 • Принципів впровадження методології та дисципліни корпоративного управління проектами в організації. Практичних прикладів організаційних документів (Регламенту) необхідних для успішного запуску корпоративного управління проектами в компанії / підприємстві / організації.
 • Організації Проектного офісу (Центру управління проектами), його оптимальної майбутньої ролі в організації.
 • Побудови корпоративної системи обміну проектної інформацією в команді проекту і між командами.
 • Можливостях платформи MS EPM. Принципах розробки унікальних на базі рішень MS EPM з управління проектами для різних галузей.