Construction Project, тренінг

UA » Навчання » Construction Project, тренінг

Професійний тренінг з практичного керування великими проектами в середовищі Microsoft Project і Construction Project (далі MSProject + CP) поєднує інтенсивну подачу матеріалу і закріплення отриманих знань на практичних прикладах, що дозволяє протягом трьох днів освоїти:

 • Навички професійного планування;
 • Складання життєздатних планів в MS Project і Construction Project.
 • Уміння максимально точно розраховувати майбутнє і створювати реалістичні розкладу проекту в тому числі і на основі кошторисних даних АВК, СТС;
 • Способи контролю виконуваних робіт;
 • Конструювання обмінних форм Construction Project для отримання фактично виконаних обсягів робіт з об'єкта;
 • Побудова інтелектуальних звітів і аналіз стану проекту в MS Project і Construction Project.

Системний виклад кращих практик відображення реального життя в розкладах проектних робіт, супроводжується прикладами і вправами.

Учасники тренінгу опрацьовують обраний проект; застосовують інструменти і техніки планування, виконання, отримання звітності, аналізу та управління змінами, що дозволяє негайно застосувати їх самостійно, у власних проектах.

Знання та навички

Учасники тренінгу набувають практичних навичок:

 • Розробляти Календарно-Бюджетну динамічну Модель (КБМ) будівельного проекту в MSProject + CP і СТС;
 • Грамотно деталізувати і використовувати техніки конструювання зв'язків завдань, тонкощів призначень ресурсів і роботи з великими розкладами. А також оволодіть способами імпорту складу робіт з кошторисних програм (АВК, СТС);
 • Формувати резервів проекту та управління ними. Облік гілок та ітерацій в розкладі та резервах проекту;
 • Контролювати ходу виконання проекту в MSProject + СP і автоматизації збору фактичних обсягів робіт;
 • Застосовувати різні способи для створення зручних звітів в зведених таблицях MS Excel c допомогою потужної підсистеми звітності MSProject + CP;
 • Аналізувати поточний стан і прогноз проекту;
 • Вибирати і «вводити» в активний проект коригувальні дії та зміни його змісту;
 • Легко і швидко працювати в MSProject + CP.

А також отримають такі знання:

 • Основи теорії управління проектами, згідно PMBOK® (5-th edition).
 • Підходи до планування, складання розкладів, моделювання динаміки та прогнозування поведінки динамічних моделей проекту.
 • Техніки управління змінами в проектах і «підтримки» проекту в актуальному (реалістичному) стані.
 • Тонкощі використання MSProject + CP при формалізації ситуацій реального життя в розкладах робіт КБМ
 • Можливості та  оптимальний склад програмного комплексу MSProject + CP для їх організації.