Дизайн Інформаційної Системи УП

UA » Промислове впровадження СУП » Впровадження КСУП » Дизайн Інформаційної Системи УП

Дизайн Корпоративної Інформаційної Системи Управління Проектами

Корпоративна Інформаційна Система Управління Проектами (КІСУП) - комплекс програмно-апаратних засобів, що забезпечує автоматизацію процесів ініціації, планування, контролю, управління змінами та завершення проектів відповідно до індивідуальних побажань кожного Замовника. Створення життєздатної КІСУП засноване на виконанні таких основних вимог:

- функціональні можливості створеної КІСУП відповідають вимогам бізнесу Замовника;
- легкість у використанні усіма учасниками проекту - вищим керівництвом, керівниками проектів, керівниками підрозділів і, які беруть участь в проектах, співробітниками.
Унікальні функціональні вимоги формуються Замовником на етапах розробки корпоративного стандарту і планування пілотних проектів. Етапи дизайну, налагодження і тестування КІСУП дозволяє наповнити систему можливостями, відповідними більшості очікувань Замовника, як по алгоритмічної складності зберігання-розрахунку проектних даних, так і по зручності їх використання. Наприклад, такі групи вимог часто розробляються на етапі дизайну КІСУП:

 • Автоматичне формування складу проектних робіт на етапі планування за допомогою імпорту робіт з існуючих інформаційних систем Замовника. Регламентування життєвих циклів проектів.
 • Унікальний облік фактичних даних про виконані роботи на етапі виконання (наприклад, облік фізичного обсягу виконаних робіт (куб. Метр, тони, штукі та ін.), Фінансовий облік, збір специфічних даних, які супроводжують роботи).
 • Унікальні алгоритми розрахунку витрат проекту, використовувані у фінансовому обліку Замовника.
 • Реалізація обміну звітно-обліковими даними з іншими інформаційними системами Замовника.
 • Розробка унікальних звітних форм, алгоритмів розрахунку і збору первинних даних для них.
 • Інші унікальні вимоги.

Ефективна реалізація сформованих Замовником вимог, подібних до вказаних вище, можлива завдяки наступним характеристикам платформи Microsoft Enterprise Project Management (MS EPM, Project Online):

 • відкриті об'єктні моделі і інструменти прикладної розробки (програмування), як на стороні клієнта (Visual Basic for Project), так і сервера (Visual Studio і модель Project Server Interface, PSI, Project Online);
 • різноманіття стандартних компонент і об'єктів, що використовуються при розробці;
 • компонент і модулів, створених сторонніми розробниками (число користувачів платформи MS EPM і Project Online становить кілька мільйонів по всьому світу).

 

ПРИМІТКА: Розглядати MS EPM і Project Online краще, як платформу для розробки, а не як закінчене рішення, яке Замовник може використовувати відразу ж після придбання. MS EPM - це конструктор з мільйонами різних деталей. Кожна деталь окремо мало значить з точки зору корисності для управління конкретним проектом у конкретного Замовника. Однак в процесі професійної розробки зі згаданих "деталей" може бути створений, як швидкісний шосейний автомобіль, так і кар'єрний самоскид (в залежності від того, що вимагає бізнес Замовника). Стандартні, попередньо налаштовані функціональні можливості, які отримує Замовник, купивши продукт і просто встановивши його, дуже скромні.

Легкість у використанні КІСУП усіма учасниками проектів - друге завдання дизайну КІСУП, виділена в ранг основних. З досвіду існуючих впроваджень приживлюваність корпоративної дисципліни управління проектами сильно залежить від:

 • простоти і легкості використовуваних екранних форм;
 • повноти і наочності звітів.

Витрати часу на планування, ведення звітності, заповнення необхідних форм, перегляд і аналіз зведених звітів повинні бути зведені до мінімуму. Співробітники будуть знехотя користуватися системою, що відволікає їх на значний час від основної роботи. Розробка ергономічних екранних форм і звітів заснована на наступних можливостях платформи MS EPM:

 • Project WEB Acces - модифіковане веб-середовище для роботи з КІСУП більшості співробітників (вище керівництво, керівники підрозділів, партнери, які залучаються до проектів співробітники). Досягається легкість связна з використанням багатофункціональних, гнучких компонент Microsoft SharePoint Services, що надають зручні форми для роботи з даними проектів в КІСУП. При цьому співробітнику на робочому місці не потрібно спеціального програмного забезпечення - все виконується в веб-браузері і програмами MS Office (Outlook, Word, Excel).
 • Сервіси аналізу даних і візарди, що дозволяють формувати складні звіти відповідно до вимог Замовника. В основі підсистеми звітності лежить технологія багатовимірних баз даних, засобів OLAP (ODATA для Project Online) і зведених таблиць MS Excel / Power BI як засобів візуалізації.
  MS Project Professional (або MS Project Desktop Online) - інструмент керівника проекту, що дозволяє автоматизувати планування, облік виконання, контроль і управління змінами проектів. Середовище розробки для MS Project дозволять створювати, як унікальний функціонал, так і ергономічні екранні форми і звіти, що полегшують працю керівника проекту, заощаджують його час.